Iluminat stradal modern, eficient și inteligent în comuna Bistra cu bani de la Fondul pentru Mediu

Listing Image
Alege o categorie

Administrația locală din comuna Bistra a depus la Admnistrația Fondului pentru Mediu un proiect pentru obținerea unei finanțări în cadrul Programului de Iluminat public stradal.

Obiectivul de investiții este ,,Creșterea eficienței energetice a sistemului de iluminat public în UAT comuna Bistra, județul Alba,  în satele: Bistra, Lunca Merilor, Crețești, Lunca Largă, Gârde, Gănești, Nămaș, Novăcești, Dealu Muntelui, Hodișești, Ciuldești, Rătitiș, Hudrișești și Tișorești”.

La propunerea primarului Traian Gligor, consilierii locali au aprobat în ședință de îndată indicatorii și documentația tehnico-economică și devizul general al investiției.

Valoarea totală a investiției este de 1.292.340 lei.

Cererea de finanțare este de 960.330 lei și reprezintă 75% din valoarea eligibilă a proiectului. Diferența este suportată din bugetul local al comunei Bistra și reprezintă cheltuielile neeligibile.

,,Creșterea eficienței energetice și gestionarea inteligentă a energiei în infrastructura de iluminat public este foarte importantă pentru comunitate și pentru activitatea economico-socială din zona noastră. Corpurile cu LED au o lumină puternică, echilibrată, fără fluctuații, au protecție la apă, o greutate mică, sunt rezistente la temperaturi extreme, la șocuri și vibrații. Avantajul montării acestor corpuri este reducerea consumului de energie cu până la 40%. Este important să înlocuim treptat corpurile clasice de iluminat cu lămpi pe LED, eficiente și performante”, spune primarul comunei Bistra, Traian Gligor.

Montarea noilor aparate de iluminat public cu LED va avea o influență pozitivă asupra:

  • mediului (reducerea poluării prin diminuarea gazelor cu efect de seră – datorită reducerii consumului de energie electrică
  • din punct de vedere economic (reducerea consumului de energie electrică, reducerea costurilor de întreținere-menținere a sistemului de iluminat, reducerea apariției defectelor corpurilor de iluminat, creșterea eficienței consumului de energiei electrică datorită eficienței luminoase a corpurilor cu LED)
  • din punct de vedere social (îmbunătățirea sistemului de iluminat și asigurarea unei siguranțe a cetățenilor, realizarea unei uniformități mai bune a sistemului de iluminat, creșterea accesibilității în zonă, datorită indicelui ridicat de redare a culorilor se îmbunătățește traficul stradal)

Prin acest proiect, în comuna Bistra vor fi montate peste 500 de lămpi de iluminat stradal noi și performante. Acestea pot fi controlate de la distanță prin platforme de management și telegestiune. În funcție de necesități, lămpile pot fi programate să reducă intensitatea lumii la anumite ore, iar senzorii de mișcare încorporați pot face ca intensitatea lumii să crească.

Edilul din Bistra este hotărât să eficientizeze și să extindă iluminatul public. El spune că lămpile stradale cu LED existente care vor fi înlocuite prin acest proiect vor fi refolosite în alte sate ale comunei, acolo unde este necesar.

Primarul dorește să ajungă la peste 1000 de lămpi de iluminat public stradal montate în toate satele comunei.