Inovatori în domeniul tehnologiilor curate! De astăzi puteți obține finanțare (granturi) de la Uniunea Europeană

Listing Image
Alege o categorie

Cu venituri de peste 25 miliarde EUR până în 2030, în funcție de prețul carbonului, Fondul pentru inovare urmărește să creeze stimulentele financiare adecvate pentru ca întreprinderile și autoritățile publice să investească acum în următoarea generație de tehnologii cu emisii scăzute de dioxid de carbon și să ofere întreprinderilor din UE avantajul primului venit pentru a deveni lideri la nivel mondial în domeniul tehnologiei. În temeiul celor mai recente propuneri de punere în aplicare a Pactului verde european, fondul ar urma să fie majorat substanțial pentru a canaliza și mai multe investiții în tehnologii verzi revoluționare.

Tot ceea ce trebuie să faceți pentru a primii o parte din cei 1,5 miliarde de Euro de la Comisia Europeană este să depuneți o cerere de propunere a unui proiect privind tehnologii revoluționare în domeniile energiei din surse regenerabile, al industriilor mari consumatoare de energie, al stocării energiei și al captării sau al utilizării și stocării dioxidului de carbon.

Proiectele vor fi evaluate în funcție de potențialul lor de a evita emisiile de gaze cu efect de seră, de potențialul lor de inovare, de maturitatea financiară și tehnică, precum și de potențialul lor de aplicare la scară largă și de rentabilitatea lor. Cererea de propuneri este deschisă pentru proiecte din toate statele membre ale UE până la 3 martie 2022.

Atenție! Pentru proiectele care sunt promițătoare, dar nu suficient de mature pentru acordarea unui grant, va fi disponibilă asistență pentru dezvoltarea proiectelor din partea Băncii Europene de Investiții.

Proiectele se pot depune prin intermediul portalului de finanțare și de licitație al UE, unde sunt disponibile mai multe detalii privind întreaga procedură. Depunătorii proiectelor vor fi informați cu privire la rezultatele evaluării în cursul celui de al treilea trimestru al anului 2022. Acordarea granturilor și semnarea proiectelor va avea loc în al patrulea trimestru al anului 2022.

Pe 10 noiembrie, va fi organizată o zi de informare pentru a da potențialilor solicitanți și altor părți interesate posibilitatea de a obține informații și de a pune întrebări cu privire la noua cerere de propuneri.

Fondul pentru inovare este pus în aplicare de Agenția Executivă Europeană pentru Climă, Infrastructură și Mediu (CINEA), în vreme ce Banca Europeană de Investiții oferă asistență unor proiecte promițătoare care nu sunt pregătite pentru aplicarea deplină.

 

Sursă știre: transilvaniabusiness.ro