Primăria Craiova a realizat un portal de servicii electronice pentru obţinerea online a documentelor

Listing Image
Alege o categorie

Primăria Craiova a deschis, miercuri, un portal de servicii electronice prin intermediul căruia cetăţenii pot depune solicitările online pentru o serie de documente, care se vor elibera tot electronic în cadrul acestui ghişeu virtual şi validate prin semnătură electronică.

„Începând de astăzi, este gata portalul de servicii electronice, un instrument electronic pus la dispoziţia cetăţenilor pentru a facilita depunerea de petiţii şi solicitări pentru obţinerea actelor administrative. Portalul funcţionează ca un ghişeu virtual în cadrul căruia întreaga procedură se realizează online, de la punerea solicitării până la emiterea documentului electronic, validat printr-o semnătură electronică”, a spus primarul Craiovei, Olguţa Vasilescu, într-o conferinţă de presă.

Potrivit primarului, solicitările pe care cetăţenii le pot depune prin acest portal sunt pentru obţinerea certificatului de urbanism, certificatului de nomenclatură stradală, PUZ, PUD, certificatului de recenzat, autorizaţiilor de liber acces în centrul istoric, în Parcul „Romanescu” sau în zonele A şi B ale municipiului Craiova, autorizaţiilor de branşamente şi utilităţi, autorizaţiilor de spargere de stradă, acordurilor şi autorizaţiilor pentru agenţii economici, documente privind registrul agricol, documente specifice activităţii de taximetrie, cazier de conduită profesională, înscrierea pe lista de aşteptare, documente din arhiva a instituţiei etc, cu excepţia autorizaţiilor de construire.

„Menţionez că autorizaţiile de construire nu se emit prin acest portal, pentru că este vorba de o prevedere din legislaţia existentă. Plata serviciilor se efectuează prin aceeaşi modalitate ca şi prin ghişeul.ro. Ce este nou faţă de depunere online de până acum a documentelor? Formularele sunt predefinite în portal, iar datele personale se autocompletează, există un chat prin care se poate interacţiona cu funcţionarii din primărie, portalul depune atât primirea de solicitări, cât şi primirea documentelor exclusiv electronic şi se păstrează istoricul solicitărilor”, a mai spus Olguţa Vasilescu.

Directorul Direcţiei Relaţii publice şi management documente din cadrul Primăriei Craiova, Claudiu Popescu, a afirmat că portalul de servicii electronice este unul din rezultatele proiectului A.R.C.A. – Accesibilitatea procedurilor administrative prin Reducerea birocraţiei şi digitizare pentru cetăţenii Băniei, implementat în cadrul Programului Operaţional Capacitate Administrativă 2014-2020, finanţat din Fondul Social European (FSE), un proiect în valoare totală de 2.744.381 lei.

„Portalul se poate accesa din site-ul primăriei, adresa este https://eportal.primariacraiova.ro/. Utilizatorii sunt notificaţi prin sms şi email la fiecare schimbare a status-ului solicitării. În cazul autorizaţiilor/acordurilor emise prin portal documentele documentele sunt validate şi printr-un cod QR pentru verificarea veridicităţii acestora. De menţionat că utilizatorii beneficiază de un spaţiu virtual privat în cadrul acestui portal”, a spus directorul Claudiu Popescu.

Sursă Știre:AGERPRES