Abonament de membru

Tipul de abonament ales modifică

Ați selectat abonamentul Smart 1.

Valoarea abonamentului dvs. este de 2.900 Ron/An + 19% Tva.

Aveți un cod de reducere? Aici puteți introduce codul dvs. de reducere..


Crează un cont Ai deja un cont? Autentifică-te aici

LEAVE THIS BLANK

Mai multe informații

Instrucțiuni de urmat pentru plata cu Ordin de plată!

Platforma Smart City România este realizată de către Asociația Română pentru Smart City

Cod Unic de Înregistrare RO37068625

Număr Registrul Comerțului J40/12465/2011

Plata se va face în baza facturii proforme primite în contul Asociației Române pentru Smart City și Mobilitate. Cont număr: RO12 RZBR 0000 0600 2044 4479 deschis la Banca: Raiffeisen Bank, Sucursala București Mall

Abonamentul devine valid și platforma activă imediat ce trimiteți confirmarea plății la adresa de email secretariat@smartcityromania.ro
Factura fiscală va fi emisă după confirmarea plății facturii proforme.


Termenii și condițiile

Platforma Smart City România  – Date, regulamente și securitate Protecția datelor personale INFORMARE privind regulament_2016_679 referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal Prelucrarea datelor În ceea ce privește datele dumneavoastră personale aveții posibilitatea  de a exercita oricare dintre următoarele drepturi, prin intermediul unei mail trimis la adresa contact@smartcityromania.ro, Asociația Română pentru Smart City urmand a da curs cererii dumneavoastră în decurs de cel mult 7 zile de la înregistrare:
 1. Dreptul de acces la Datele cu Caracter Personal – de a obține din partea Asociației Române pentru Smart City o confirmare a faptului că datele personale sunt sau nu prelucrate,,scopul prelucrării si perioada pentru care se prelucrează.
 2. Dreptul la rectificare asupra datelor – aveți dreptul de a cere rectificarea datelor inexacte care vă privesc
 3. Dreptul de a șterge datele prelucrate – aveți dreptul de a solicita Asociației Române pentru Smart City, ștergerea datelor personale care va privesc, iar Asociația Română pentru Smart City are obligația de a șterge datele personale care va privesc dacă:
 • datele cu caracter personal au fost folosite în alt scop decat cel pentru care au fost colectate sau prelucrate ori nu mai sunt necesare scopului în vederea căruia au fost prelucrate
 • a fost retras consimțământului pe baza căruia au fost prelucrate
 • datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal
 • persoana se opune prelucrării și nu exista motive de prevalență a intereselor operatorului
 • datele trebuie șterse conform obligatiilor dreptului Uniunii/intern
4. Dreptul de a solicita Asociației Române pentru Smart City restricționarea prelucrării datelor dumneavoastra personale – aveți dreptul                de a obtine din partea noastră restricționarea prelucrării datelor cu caracter personal în următoarele cazuri:
 • a prelucrării inexacte când se contestă exactitatea datelor, pentru o perioada care îi permite operatorului să verifice exactitatea datelor
 • a prelucrării ilegale iar persoana vizată nu solicită ștergerea datelor cu caracter personal
 • a exercitării dreptului la opoziție
5. Dreptul de portabilitate a datelor –  reprezinta dreptul de a primi datele cu caracter personal care vă privesc și pe care ni le-ați                         furnizat manifestandu-se consimțământul expres, în structura utilizata de noi în mod curent și totodată aveți posibilitatea de a                         transmite aceste date altui operator, putând cere transmiterea acestor date direct de la noi către celălalt operator, dacă acest lucru                 este posibil din punct de vedere tehnic 6. Dreptul la opoziție – reprezintă dreptul dumneavoastră de a va opune oricând, în mod gratuit, unei astfel de prelucrării, inclusiv creării             de profiluri  motivat de situația particulară în care vă aflați / marketing direct 7. Dreptul de a va adresa cu o plangere Autoritatii de Supraveghere, în cazul în care apreciati ca prelucrarea datelor dumneavoastra cu               caracter personal incalca regulamentul UE 2016/679(GDPR) http://www.dataprotection.ro/   Termeni și condiții
 1. Introducere
Prezentele Condiții Generale definesc condițiile de utilizare a platformei smartcityromania.ro, denumit în continuare platforma, de către utilizatorii acesteia. Accesând și navigând pe această platformă, acceptați, de facto, termenii de utilizare descriși în continuare. În cazul în care nu sunteți de acord cu prezenta nota, va rugam sa părăsiți această platformă.
 1. Neangajarea răspunderii
Conținutul informațiilor se referă la descrierea într-un anumit grad de detaliere a activităților, produselor și serviciilor platformei Smart City România, deținută de Asociația Română pentru Smart City (denumită în continuare ARSC). ARSC nu va acorda nici o garanție referitoare la:
 • evitarea utilizarii anevoioase sau întreruperii în utilizare a platformei,
 • neafectarea în sens negativ a altor sisteme prin utilizarea platformei
Astfel ARSC nu poate fi responsabilă pentru niciun fel de daune directe sau indirecte produse prin utilizarea platformei sale.
 1. Marca și dreptul de autor
Dreptul de autor pentru toate informațiile existente pe această platformă este deținută de ARSC sau de afiliații săi. Niciun material de pe această platformă nu poate fi reprodus parțial, integral sau modificat fără acordul expres exprimat de către ARSC ori de titularul acestui drept. Toate drepturile sunt rezervate ARSC. Este strict interzisă folosirea acestei platforme în scopul distrugerii sau alterării ei, a conținutului sau a securității acesteia ori pentru discreditarea sau hărțuirea ARSC sau a afiliaților săi. ARSC va aplica toate măsurile de securitate tehnică și organizatorică pentru protejarea datelor asupra cărora deține controlul împotriva oricărei situații de manipulare accidentală sau intenționată, pierdere, distrugere sau împotriva accesului unei persoane neautorizate.
 1. Obiectivul conținutului platformei
Obiectivul conținutului platformei este de a pune la dispoziția utilizatorilor săi mijloacele necesare identificării produselor sau serviciilor dorite și comandarea acestora. ARSC nu poate garanta însă, ca prezentele pagini nu conțin erori, și se asigură că depune toate diligențele pentru realizarea unei informări corecte și remedierea eventualelor erori. Orice persoană care dorește să-și procure unul din serviciile sau produsele prezentate în platformă este rugată să contacteze ARSC printr-unul din mijloacele de contact prezente pe această platformă, pentru a se informa atat asupra disponibilității serviciului sau produsului în cauza cât și asupra condițiilor contractuale, taxelor, tarifelor și informațiilor tehnice sau de altă natură.
 1. Confidențialitate
Protectia informațiilor în cursul procesării datelor dumneavoastră personale este o preocupare majoră a ARSC, de aceea toate datele colectate în cursul vizitelor pe platforma noastră web sunt procesate conform prevederilor legale valabile în statul în care este întreținută această platformă, respectiv România. Platforma noastră web poate include legături cu alte site-uri al căror conținut nu se afla sub controlul nostru, de aceea ARSC nu își asumă și nu poate accepta nici un fel de responsabilitate pentru conținutul acestor site-uri web. ARSC nu va transmite niciunui terț datele dumneavoastră personale introduse de dumneavoastră pe platforma www.smartcityromania.ro, conform prezentului document, exceptând datele făcute publice de dumneavoastră.
 1. Colectarea și procesarea datelor cu caracter personal
Începând cu data de 25.05.2018, intră în vigoare dispozițiile Regulamentului UE 2016/679  privind protecția generală a datelor cu caracter personal, care oferă acum un plus de securitate și protecție pentru datele dumneavoastra personale. ARSC  solicită acordul dumneavoastră, astfel încât prevederile Regulamentul UE 2016/679 să poată fi transpuse în relația dintre părți. Pentru o informare corectă și completă a dumneavoastră și a înțelegerii pe deplin a drepturilor pe care le aveți în privința prelucrării datelor cu caracter personal furnizate,va rugăm să consultați secțiunea intitulată ”Protecția datelor personale”. Toate datele cu caracter personal colectate prin intermediul platformei online vor fi stocate și prelucrate în scopul declarat pană la o manifestare expresă de voință și contrară consimțământului acordat de către utilizator la încheierea prezentului contract. ARSC oferă consumatorilor (abonați, colaboratori, clienți ai serviciilor noastre) informațiile necesare privind prelucrarea datelor în conformitate cu art. 13 și 14 din Regulamentul general privind protecția datelor. ARSC solicită consimțământul explicit pentru a va contacta în scopuri informative, a continua să trimită informări, informații utile exclusive și beneficii ale membrilor simpatizanți prin e-mail, SMS sau mesagerie. Prin acest consimțământ, veți continua să permiteți ARSC să furnizeze fără dificultăți informații despre îmbunătățirile oferite de serviciile sale, știri despre industria Smart City, informații despre soluții și tehnologii, cursuri, campanii, proiecte.  precum și multe altele.
 1. Utilizarea și dezvăluirea datelor personale și specificarea scopului
Datele dumneavoastră vor fi tratate în conformitate cu legislația actuală privind Protecția Datelor cu Caracter Personal și vor fi utilizate de către ARSC în scop de analiză de marketing și administrare bază de date clienți (consumatori), inclusiv pentru asistență clienți, precum și pentru a vă putea informa despre noile produse și servicii ale asociației noastre. ARSC se obligă ca datele personale care nu sunt făcute publice de către utilizatori sã nu fie difuzate către terți beneficiari/utilizatori.
 1. Informații pentru utilizatori
Ca utilizator (vizitator) aveti următoarele responsabilități:
 • sa furnizati date adevărate, exacte și complete despre dumneavoastră, așa cum este cerut de formularul de înregistrare atunci cand este cazul;
 • să mențineți și înnoiți, atunci cand situația cere, datele de înregistrare pentru a fi adevărate, exacte și complete.
Totodată va asumați obligativitatea de a nu face următoarele:
 • să publicați materiale care conțin viruși sau alte programe cu intenția de a distruge acest sistem cât și orice sistem sau informație;
 • să publicați material cu drept de autor, dacă nu sunteți autorul sau dacă nu aveti permisiunea autorului de a publica materialul respectiv;
 • să publicați materiale obscene, defăimătoare, de amenințare sau răuvoitoare față de un alt utilizator, persoana fizică sau juridică, materiale ori informații interzise de prevederile legale în vigoare;
 • să publicați o imagine sau o afirmație care contravine normelor legale în vigoare incidente.
În caz de nerespectare a acestor condiții, ARSC și afiliații săi se disociază de autorul acestora, va șterge informațiile respective și poate acționa pe cale legală. Prin înregistrarea ca membru prin intermediul platformei sunteți de acord implicit cu Termenii și condițiile utilizării platformei Smart City România.
 1. Informațiile oferite prin intermediul platformei
Orice persoana care utilizează platforma și care îi oferă date sau informații cu caracter personal prin intermediul acestei platforme își manifestă acordul în mod expres și neechivoc pentru următoarele:
 • prelucrarea acestor date și informații personale de către ARSC în vederea efectuării de studii de piață;
 • transmiterii de materiale promoționale specifice operațiunilor de marketing direct;
 • soluționarea de către ARSC a cererilor, întrebărilor și reclamațiilor adresate (a se vedea pagina „Contact” din platformă);
 • alte activități întreprinse de ARSC și permise de lege, ce nu fac obiectul unei aprobări din partea destinatarului.
ARSC va păstra confidențialitatea acestor informații. ARSC nu va distribui, sub nicio formă, informațiile cu caracter personal, care nu sunt făcute publice de către utilizator, către terțe persoane.
 1. Informarea persoanelor vizate asupra drepturilor lor
Tuturor persoanelor care transmit catre platforma www.smartcityromania.ro datele lor personale le sunt garantate drepturile în conformitate cu Legea 677/2001, urmând a fi informați prin anunțul făcut public de către ARSC prin acest sistem asupra drepturilor lor. La cererea scrisă a persoanelor a căror date sunt prelucrate sau urmează a fi prelucrate, datată și semnată, expediată pe adresa Strada D. I. Mendeleev, nr. 36-38, etaj 2, Sector 1, România, se obligă:
 • să-i confirme solicitantului dacă prelucrează sau nu date personale.
 • să rectifice, actualizeze, blocheze, șteargă sau transforme în date anonime, în mod gratuit, datele a caror prelucrare nu este conforma dispozitiilor Legii nr. 677/2001 privind protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date.
 • să înceteze prelucrarea datelor personale ale solicitantului.
Pe lângă termenii și condițiile care sunt reglementate în politica platformei, dumneavoastră înțelegeți și acceptați faptul că ARSC poate culege și păstra date despre persoanele care viziteaza această platformă. Aveți dreptul de a ne cere să ștergem informațiile referitoare la persoana dumneavoastră contactându-ne la adresa: contact@smartcityromania.ro.
 1. Modificări ale politicii de confidentialitate
Modificări ale prezentei politici de confidențialitate ce vor apărea pe parcurs vor fi publicate în aceasta pagina web fără a vă informa anterior. „Termenii și Condițiile” constituie, în întregime, un acord incheiat între dumneavoastra și ARSC în privința utilizării platformei www.smartcityromania.ro. ARSC își rezervă dreptul de a revizui și aduce la zi aceste reguli în orice moment, fără o anunțare sau o acceptare prealabilă a utilizatorilor. Dacă aveți întrebări cu privire la informațiile cuprinse în această pagină vă rugăm să ne scrieți la adresa contact@smartcityromania.ro.   Indicații și interdicții Smart City România Indicații Acceptați că veți:
 1. Respecta toate legile aplicabile, inclusiv, fără limitare, legislația privind protecția vieții private, legislația privind proprietatea intelectuală, legile anti-spam, legile privind controlul exporturilor, legislația fiscală și cerințele de reglementare;
 2. Furniza informații corecte și le veți păstra actualizate;
 3. Utiliza numele dvs. real pe profilul dvs. și veți Utiliza Serviciile într-un mod profesional.
   Interdicții Acceptați că nu veți:
 1. Crea o identitate falsă pe platforma Smart City România, nu vă veți reprezenta eronat identitatea, nu veți crea un profil membru pentru altcineva decât dvs. (o persoană reală) și nu veți utiliza sau încerca să utilizați contul altei persoane;
 2. Dezvolta, oferi asistență sau utiliza aplicații software, dispozitive, texte, roboți sau orice alte mijloace sau procese (inclusiv programe de tip crawler, inserturi de browser și programe de completare sau orice alte tehnologii) pentru a copia Serviciile sau profilurile și alte date din Servicii;
 3. Ignora orice caracteristică de securitate sau ocoli orice controale de acces sau limite de utilizare ale serviciului (precum limite ale căutărilor după cuvinte-cheie sau vizualizări de profil);
 4. Copia, utiliza, divulga sau distribui orice informație obținută din Servicii, fie direct sau prin intermediul terților (cum ar fi motoarele de căutare), fără consimțământul Smart City România;
 5. Divulga informații pe care nu aveți dreptul să le divulgați (cum ar fi informații confidențiale ale altor persoane (inclusiv ale angajatorului dvs.));
 6. Încălca drepturile de proprietate intelectuală ale altor persoane, inclusiv drepturi de autor, brevete, mărci comerciale, secrete comerciale sau alte drepturi de proprietate. De exemplu, nu copiați sau distribuiți (exceptând prin funcțiile de distribuire disponibile) anunțurile sau alt conținut aparținând altor persoane fără permisiunea acestora;
 7. Încălca drepturile de proprietate intelectuală sau alte drepturi ale platformei Smart City Româniia, inclusiv, dar fără limitare, (i) copierea sau distribuirea fișierelor noastre video de învățare sau alte materiale sau (ii) copierea sau distribuirea tehnologiei noastre, exceptând cazul când se află sub o licență open source; (iii) utilizarea siglelor noastre în orice nume de firmă, e-mail, sau URL cu excepția situațiilor în care aveți acordul Smart City România;
 8. Publica nimic care conține viruși, viermi, sau orice alt cod dăunător.
 9. Face inginerie inversă, decompila, dezasambla, descifra sau încerca în vreun alt mod să derivați codul sursă pentru Servicii sau tehnologia care nu este sursă deschisă;
 10. Implica sau afirma că sunteți afiliat sau recomandat de Smart City România, fără consimțământul nostru expres (de exemplu, vă prezentați drept furnizor de soluții acreditat al Smart City România);
 11. Închiria, împrumuta, comercializa, vinde/revinde sau valorifica în alt mod serviciile sau date corelate sau accesul la acestea, fără acordul Smart City România;
 12. Crea deep-linkuri către Serviciile noastre în orice alt scop decât promovarea profilului dvs. sau a unui Grup din Serviciile noastre, fără consimțământul Smart City România;
 13. Utiliza programe robot sau alte metode automate pentru a accesa Serviciile, a adăuga sau a descărca contacte, a trimite sau a redirecționa mesaje;
 14. Monitoriza disponibilitatea Serviciilor, performanța sau funcționalitatea, în orice scopuri concurențiale;
 15. Face operații de „framing”, „mirroring” sau simula în alt mod aspectul sau funcțiile Serviciilor.
 16. Suprapune sau modifica în alt mod serviciile sau aspectul acestora (de exemplu, prin introducerea de elemente în servicii sau eliminarea, acoperirea sau obturarea unei reclame incluse în servicii);
 17. Interfera cu operarea sau suprasolicita Serviciile (de exemplu, spam, atac prin refuzul serviciilor, viruși, algoritmi de jocuri).
  Plata Dacă achiziționați oricare dintre Serviciile noastre cu plată („Abonamente”), sunteți de acord să ne achitați tarifele și taxele aplicabile și conform prevederilor specifice Serviciilor cu plată. Neplata acestor tarife va determina încetarea Serviciilor dvs. plătite. Toate achizițiile de Servicii pe care le efectuați fac obiectul politicii de rambursare Smart City România. Veți primi o copie a facturii via e-mail.   Politica de rambursare pentru utilizatorii Smart City România Potrivit Directivei 2011/83/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 25 octombrie 2011 privind drepturile consumatorilor, cetățenii Uniunii Europene au dreptul la rambursări complete pe durata primelor 14 zile după începerea abonamentului. Pentru rambursarea sumei achitate, vă rugăm contactați echipa Smart City România (detalii în secțiunea Contact).   Politica privind modulele Cookie Această platformă utilizează cookie-uri pentru a vă oferi o experiență mult mai bună de navigare și pentru a ne asigura că platforma funcționează eficient. Comunicare privind Cookie-urile Pentru a vă oferi acces la Site și pentru un serviciu mai personalizat și mai receptiv, trebuie să reținem și să stocăm informații despre modul în care utilizați această platformă. Acest lucru se face folosind fișiere text mici numite cookie-uri. Cookie-urile conțin cantități mici de informații și sunt descărcate pe computerul dumneavoastră sau pe alt dispozitiv pe care îl dețineți de către un server pentru această platformă. Browser-ul dumneavoastră web trimite apoi aceste cookie-uri înapoi la acest Site web la fiecare vizită ulterioară, astfel încât să vă poată recunoaște și să-și amintească lucruri precum preferințele dumneavoastră de utilizator (vizite, click-uri, activități istorice). Puteți găsi informații mai detaliate despre modulele cookie și despre modul în care acestea funcționează http://www.aboutcookies.org/. Când utilizați acest Site, informațiile pot fi colectate prin utilizarea cookie-urilor și a altor tehnologii (informații despre limba, țara și paginile vizitate anterior). Cookie-urile colectate sunt utilizate într-o măsură foarte mică, fiind necesare în scopuri tehnice (funcționalitatea platformei) și stocate timp de până la 5 ani, în conformitate cu standardele internaționale NAI – https://www.networkadvertising.org/. Aceste informații nu pot fi relaționate cu niciun individ. Prin utilizarea acestui Site web sunteți de acord cu folosirea cookie-urilor noastre, așa cum este descris în această Comunicare Cookie. Această platformă utilizează cookie-uri pentru a va oferi o experiență mult mai bună de navigare și servicii adaptate nevoilor și interesului dumneavoastră. Prin accesarea acestei platforme sunteți de acord cu utilizarea cookie-urilor. Va rugăm să consultati politica noastră privind Modulele Cookie pentru mai multe informații referitoare la utilizarea, ștergerea sau blocarea acestora. Ce cookie-uri folosim și de ce? Unele cookie-uri pe care le folosim sunt necesare pentru a vă permite să vă deplasați în platformă și să utilizați funcțiile sale, cum ar fi accesarea zonelor securizate care pot conține conținut pentru utilizatorii înregistrați. De asemenea, folosim cookie-uri funcționale pentru a înregistra informații care să ne permită adaptarea platformei la utilizatorii noștri; de exemplu, va reține regiunea dumneavoastră sau faptul că ați accesat anumite pagini ale platformei. Aceste informații sunt utilizate într-un scop foarte limitat, stocate pentru o perioadă limitată de timp. Toate informațiile sunt complet anonime și nu sunt folosite în niciun alt scop. Noi sau furnizorii noștri de servicii folosim, de asemenea, servicii analitice pentru a ne ajuta să înțelegem cât de eficient este conținutul nostru, care sunt zonele de interes ale utilizatorilor noștri și pentru a îmbunătăți modul în care funcționează această platformă. În plus, folosim semnalizatoare web sau pixeli de urmărire pentru a contoriza numărul de vizitatori și cookie-urile de performanță pentru a urmări câți utilizatori individuali accesează această platformă și cât de des. Aceste informații sunt utilizate numai în scopuri statistice și nu intenționăm să le folosim pentru a identifica personal vreun utilizator. Vă rugăm, contactați-ne dacă doriți informații suplimentare despre cookie-urile pe care le folosim. Cum să controlați cookie-urile? Prin utilizarea acestei platforme sunteți de acord că putem plasa cookie-uri pe computer sau pe dispozitivul dumneavoastră în modul în care este explicat mai sus. Cu toate acestea, puteți controla și gestiona modulele cookie în diverse moduri. Rețineți că eliminarea sau blocarea cookie-urilor poate avea un impact asupra experienței dumneavoastră de utilizator, iar anumite părți ale acestei platforme nu mai pot fi pe deplin accesibile. Controalele browser-ului Majoritatea browserelor vă vor permite să vedeți ce cookie-uri aveți și să le ștergeți individual sau să blocați cookie-urile de pe anumite sau de pe toate site-urile web. Rețineți că orice preferință pe care ați setat-o va fi pierdută dacă ștergeți toate cookie-urile, inclusiv preferința dumneavoastră de a renunța la cookie-uri, deoarece aceasta necesită setarea unui cookie de renunțare. Pentru mai multe informații despre modificarea setărilor browser-ului pentru blocarea sau filtrarea modulelor cookie, consultați http://www.aboutcookies.org/ sau http://www.cookiecentral.com/faq/. Gestionarea cookie-urilor din Analytics Puteți renunța la activitatea dumneavoastră de navigare anonimă în site-urile înregistrate de modulele cookie de analiză. Utilizăm următorii furnizori de servicii și puteți afla mai multe despre politicile lor de confidențialitate și despre modul în care să renunțați la cookie-urile lor făcând clic pe următoarele linkuri: Adobe: http://www.adobe.com/privacy/opt-out.html Google Analytics: http://www.google.com/analytics/learn/privacy.html Butoane sociale Utilizăm „butoanele sociale” pentru a permite utilizatorilor noștri să partajeze sau să marcheze pagini web. Acestea sunt butoane pentru site-urile social media ale terților, iar aceste site-uri pot înregistra informații despre activitățile dumneavoastră pe Internet, inclusiv pe această platformă web. Consultați termenii de utilizare și politicile de confidențialitate ale acestor site-uri pentru a înțelege exact modul în care acestea utilizează informațiile dumneavoastră și pentru a afla cum să renunțați sau să ștergeți aceste informații.   Servicii web externe Folosim uneori servicii web externe pe această platformă web, pentru a afișa conținut în paginile web ale acestei platforme, de exemplu, pentru a afișa imagini sau videoclipuri. Ca și în cazul butoanelor sociale, nu putem împiedica aceste site-uri sau domenii externe să colecteze informații cu privire la utilizarea acestui conținut încorporat. Putem modifica această Comunicare privind cookie-urile din când în când la discreția noastră. Atunci când modificăm această comunicare, vom modifica data revizuirii aflată în partea de sus a acestei pagini, iar Comunicarea privind cookie-urile modificată va intra în vigoare în ceea ce vă privește pe dumneavoastră și informațiile dumneavoastră de la acea dată de revizuire. Vă încurajăm să revizuiți periodic această Comunicare privind cookie-urile pentru a fi informat despre modul în care vă protejăm informațiile.